You're safe - we don't track You.
We do not collect any data from our users.

Veřejný registr zpracování osobních údajů: Úřad pro ...
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_do[..]
Veřejný registr zpracování - vyhledávání. Zákon o ochraně osobních údajů ukládá Úřadu povinnost vést registr zpracování osobních údajů [§ 29 ...

Úřad pro ochranu osobních údajů - uoou.cz
https://www.uoou.cz/registracni-for[..]
Každé zpracování je charakterizováno především svým účelem (tj. cílem, jehož má být prostřednictvím zpracování osobních údajů dosaženo), ...

zpracování osobních údajů
https://business.center.cz/business[..]
zpracování osobních údajů (zákon o ochraně osobních údajů) jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky ...

Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, a.s ...
https://www.csas.cz/cs/ochrana-zpra[..]
Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
https://zakonyprolidi.cz/cs/2000-10[..]
Správce provádějící zpracování osobních údajů, ke kterému podle dosavadních právních předpisů nebylo zapotřebí registrace, ...

Zpracovávání osobních údajů: Kdo zbytečně vyžaduje souhlas ...
https://www.patria.cz/pravo/2732031[..]
Na zpracování osobních údajů, která jsou uloženy zákonem (a tedy u kterých jsou osobní údaje zpracovávány pro účely plnění právních povinností) ...

Souhlas se zpracováním osobních údajů Sreality | Seznam ...
https://napoveda.seznam.cz/cz/sreal[..]
Uživatel serveru Sreality.cz (dále jen „Server“) dostupného z internetové adresy (URL) https://www.sreality.cz, který poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s ...

Zpracování osobních údajů | ČSOB Leasing
https://www.csobleasing.cz/informac[..]
Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů společností ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing, a.s. (dále jen „ČSOBL“) zpracovává ...

Ochrana osobních údajů | ČSOB - csob.cz
https://www.csob.cz/portal/o-csob/o[..]
V kterých zákonech můžete najít problematiku osobních údajů? Při zpracování vašich údajů se řídíme platnými právními předpisy, ...

Evidence zpracování osobních údajů - vzor - HelpGDPR.cz
https://www.helpgdpr.cz/rstsp/clank[..]
(Aktualizováno) Pomocí našich formulářů vytvoříte evidenci zpracování osobních údajů - evidenci aktiv. Formuláře jsou sestaveny na základě ...

Souhlas se zpracováním osobních údajů | E.ON
https://www.eon.cz/podminky/souhlas[..]
Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, ...

Informace o zpracování osobních údajů | Wüstenrot
https://www.wuestenrot.cz/dokumenty[..]
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, ...

Zpracování osobních údajů | Events
https://events.economia.cz/zpracova[..]
Zpracování osobních údajů. Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se ...

GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů | Vylepšete ...
https://lepsi-reseni.cz/ochrana-oso[..]
Jakékoliv zpracování osobních údajů by mělo být prováděno zákonným a spravedlivým způsobem. Pro fyzické osoby by mělo být transparentní, ...

SOUHLAS UŽIVATELE podle zákona č - csnonline.unmz.cz
https://csnonline.unmz.cz/podminky/[..]
shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, a to pro ... o ochraně osobních údajů a

Ochrana a zpracování osobních údajů | etravel.cz
https://www.etravel.cz/ochrana-osob[..]
Ochrana osobních údajů klientů eTravel. Informace o zpracování, způsobu ochrany a přístupu k osobním údajům a informace o nastavení prohlížeče a cookies.

Ochrana osobních údajů - Pojišťovna České spořitelny
https://www.flexi.cz/cs/informace-o[..]
Souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové využití lze kdykoliv odvolat, a to v plném rozsahu nebo i částečn ...

Prohlášení o zpracování osobních údajů – Czech POINT
https://www.czechpoint.cz/public/pr[..]
Správce osobních údajů: Ministerstvo vnitra Kontaktní údaje: Rozsah zpracovávaných osobních údajů: V autentizačním informačním systému jsou uloženy ...

Zpracování osobních údajů | Whirlpool
https://www.whirlpool.cz/zpracovani[..]
Whirlpool je jedničkou na trhu bílé techniky, domácích spotřebičů a vybavení domácnosti. S Whirlpool poznáte rozdíl.

Zákon o ochraně osobních údajů - Část I. - Hlava 2 - Práva ...
https://business.center.cz/business[..]
Aktuální znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - Část I. - Hlava 2 - Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů | Czech-us
https://czech-us.cz/onas/souhlas-se[..]
práva na informace o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu ustanovení 12 Zákona o ochraně osobních údajů; práva na opravu jeho osobních údajů;

Zpracování osobních údajů - Odbor dopravy a chytrého ...
https://www.msk.cz/cz/osobni-udaje-[..]
Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování; Deliktní správní řízení (přestupky na úseku ...

Zpracování osobních údajů - Pardubice.eu
https://www.pardubice.eu/urad/radni[..]
Zpracování osobních údajů. Kancelář primátora . Kancelář tajemníka . Odbor dopravy . Odbor ekonomický . Odbor hlavního architekta . Odbor majetku a ...

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Hra Rondo
https://www.rondo.cz/stranky/zpraco[..]
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Rondo.cz s.r.o. se sídlem: Nepravidelná 329/9, 102 00 Praha-Štěrboholy IČO: 24247286, DIČ: cz24247286

Zpracování osobních údajů - Odbor právní a organizační ...
https://www.msk.cz/cz/osobni-udaje-[..]
Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování; Příprava podkladů a podávání návrhů na zápis ...

Dům barev - Souhlas se zpracováním osobních údajů
https://www.dumbarev.cz/Souhlas-se-[..]
účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, ...

Výjimky z povinné registrace u ÚOOÚ (nejen pro e-shopy ...
https://pravopropodnikatele.cz/vyji[..]
Zpracování osobních údajů O povinnosti provozovatelů e-shopů registrovat se u Úřadu pro ochranu osobních údajů jsme již před časem informovali (viz ...

Nové stanovisko WP29 ke zpracování osobních údajů ...
https://pravniradce.ihned.cz/c1-658[..]
Pracovní skupina podle čl. 29 (Article 29 Working Party, WP29), sdružující zástupce národních dozorových úřadů v oblasti ochrany osobních údajů ze ...

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - 22hlav.cz
http://www.22hlav.cz/gdpr-zakonnost[..]
Mnoho společností/institucí v dnešní době uchovává množství osobních dat, která třeba ani nejsou zpracovávána. Vzhledem k tomu, že v dnešní ...

Správce a zpracovatel osobních údajů
https://pravopropodnikatele.cz/spra[..]
Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a jaké hrozí pokuty při porušení zákona o OOÚ? Pojďme se na to blíže podívat.

Zpracovávání osobních údajů | Twisto.cz
https://www.twisto.cz/podminky/zpra[..]
Zpracování osobních údajů – Twisto účet (platné ke dni 1. 8. 2017) Zpracování osobních údajů. V souvislosti s užíváním služby Twisto účet vás ...

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - kb.cz
https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/d[..]
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Komerþní banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 þp. 969, PSý 114 07, IýO: 45317054

E-shopaři, zpracování osobních údajů podléhá registraci ...
https://www.podnikatel.cz/clanky/e-[..]
E-shopy musí být registrovány u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za porušení zákona hrozí pokuty.

Zpracování osobních údajů, Uherské Hradiště
http://www.mesto-uh.cz/zpracovani-o[..]
Město Uherské Hradiště zpracovává v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje.

Ochrana osobních údajů - Sazka.cz
https://www.sazka.cz/ochrana-osobni[..]
6. JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI VE VAZBĚ NA DOBROVOLNÉ ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? V případě dobrovolného zpracování je pouze na Vašem ...

Informace o zpracování osobních údajů | ČEZ, a. s ...
https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti[..]
zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky ...

Zásady ochrany osobních údajů | Allianz pojišťovna
https://www.allianz.cz/vse-o-allian[..]
Zpracování osobních údajů bez nutnosti zvláštního souhlasu. Do této části patří zejména zpracování, které souvisí s nabídkou a poskytováním ...

Souhlas se zpracováním osobních údajů | Seznam Nápověda
https://napoveda.seznam.cz/cz/volna[..]
Každý uživatel serveru Volnámísta.cz (dále jen „Server“) dostupného z internetové adresy (URL) http://www.volnamista.cz, který poskytuje společnosti ...

Informace o zpracování osobních údajů | Skupina ČEZ ...
https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti[..]
zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky ...

Economia a.s. | Zpracování osobních údajů
http://economia.ihned.cz/zpracovani[..]
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem Pernerova 673/47 ...

Ochrana osobních údajů - Vodafone.cz
https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/[..]
Informaci o zpracování osobních údajů zákazníka podle tohoto odstavce je naší společností poskytováno zdarma. Provozní údaje, ...

Zpracování osobních údajů | Počasícz.cz
http://www.pocasicz.cz/zpracovani-o[..]
Zpracování osobních údajů. Lukáš Kollárik, provozovatel webových stránek Počasícz.cz, si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává ...

Zpracování osobních údajů podle zásad GDPR - blog ...
https://blog.videolektor.cz/zpracov[..]
Článek představuje výčet některých právních pojmů, kterým jsme se věnovali na školení GDPR. Zejména novým principům při zpracování a ochraně ...

Zpracování osobních údajů - E-shop Kaumy
https://www.eshop.kaumy.cz/zpracova[..]
Výběrem volby "Souhlasím" v poli "Souhlas se zpracováním osobních údajů" udělujete společnosti KAUMY s.r.o., se sídlem Jerlochovice 156, 742 45 Fulnek ...

Ochrana osobních údajů | BusinessInfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cs/clank[..]
Ochranu osobních údajů upravuje zejména zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Pozornost je věnována především zpracování ...

Zpracování osobních údajů | GDPR.cz
https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/zpra[..]
Zpracování osobních údajů u GDPR.cz | Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky ...

GDPR - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ | 22HLAV
http://www.22hlav.cz/gdpr-zpracovan[..]
Pojmem „zpracování osobních údajů“ se rozumí jakákoli akce či soubor akcí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny ...

Ochrana osobních údajů | České aerolinie
https://www.csa.cz/cz-cs/osobni-uda[..]
Zpracování a ukládání osobních údajů. Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři ...

GDPR – Souhlas se zpracováním osobních údajů – Novinky GDPR
https://www.novinkygdpr.cz/gdpr-sou[..]
Udělení souhlasu je jeden z právních titulů, který lze legálně použít pro sběr a zpracování osobních údajů. Je však důležité připomenout, ...

Smlouva o zpracování osobních údajů — Články — eAdvokacie
http://www.e-advokacie.cz/cs/clanky[..]
Při provozu většiny internetových obchodu dochází ke zpracování osobních údajů. Skoro stejně často jsou pak osobní údaje zpracovávané provozovatelem ...

______________________________________________________________________________________________________________
Yool.MOBI - Mobile search engine that doesn't track You! Copyright © 2016-2017 Yool.MOBI Sitemaps
Sprawdz z komórki: Yool Web!   Yool Images!   Yool Movies!   Yool News!  
 
 

Shortcats: